Ruimdienst jef BAUWERAERTS

Ruimen van beerputten, septische putten en regenwaterputten in Zoersel

Ik doe alle ruiming en reiniging van beerputten, septische putten, regenputten en  bezinkputten in de regio rond Zoersel en Halle.

Zowel particulieren, syndici, bedrijven en lokale overheden worden snel, efficiënt, voordelig en over de ganse lijn correct bediend.

 • Ik tracht zo nauwkeurig mogelijk op uur van afspraak te werken.
 • Alle nuttige gereedschappen en apparaten heb ik bij.
 • In sommige gevallen weet men slechts bij benadering waar de put zich bevindt: deze exact lokaliseren  is dan mijn taak.
 • Openen van deksel en vooraf verwijderen van gazon bijvoorbeeld kan door mij of door u gebeuren.
 • De eigenlijke ruiming kan hierna starten; bereikbaarheid en afstand naar de ruimwagen spelen geen rol.
 • Vervolgens worden beerput, septiek of waterput gespoeld en het residu opgezogen.
 • Als naar mijn idee bepaalde herstellingswerken aan uw put of putdeksel echt nodig zijn, dan zal ik daar kort over rapporteren. Want bouwvallige beer- en septische putten veroorzaken eerst of laatst verstoppingen, wateroverlast, geurhinder of gevaar.
 • Na ruiming en reiniging wordt het deksel hermetisch teruggeplaatst en alles in zijn oorspronkelijke staat hersteld en opgekuist.

Ik heb heel wat jaren ervaring in alle ruimingswerken en ben werkzaam in eigen streek: de regio van Zoersel.

De eerste tekenen van een overvolle aalput zijn: de wc’s die alsmaar langzamer doorspoelen tot ze overlopen, stank in huis, borrelende geluiden in de buizen, ander sanitair waar afvoerproblemen mee ontstaan. Ook bij nieuwe aankoop is het aangeraden de beerput of septiek te laten leegtrekken vooraleer de woning te betrekken.

AANBEVELINGEN VOOR EEN OPTIMALE WERKING VAN SEPTISCHE- EN BEERPUTTEN:

 1. Laat putten regelmatig leegtrekken en kuisen. Zeker beerputten die, in tegenstelling tot septische putten geen aansluiting hebben op de riolering, zijn na één of twee jaar vol. En van vol naar overvol betekent: terugsteken.
 2. Vermijd vreemde vloeistoffen en zeker detergenten of chemicaliën, alsook stopachtige en lastig afbreekbare producten zoals vochtige doekjes, maandverband, tampons, oorstaafjes en dergelijke. Natuurlijk geraken soms per ongeluk vreemde voorwerpen in de wc.
 3. Alleszins bij niet-gescheiden stelsels: belet zoveel mogelijk dat etensresten, haren en zeepresten in de afvoeren terechtkomen.
 4. Mankementen aan de put dienen zo snel mogelijk te worden hersteld.
 5. Voor alle nieuwbouwprojecten: septische putten staan best in verhouding tot de gezinsgrootte.

 

Onze diensten

Hieronder vindt u een overzicht terug van onze diensten

Ontstoppingen

Opsporen geurhinder

Opsporen afvoerbuizen

Ruimingsdienst 

Contacteer ons nu voor alle dringende

& niet dringende interventies