Ruimdienst jef BAUWERAERTS

Geurdetectie in regio Malle

Ik ben werkzaam in regio Malle en Oostmalle, Westmalle en bepaal voor u de oorzaak van geurhinder of stank door middel van rookgenerator, camera en/of endoscoop: de juiste diagnose brengt ons bij de gepaste maatregel. In een groot aantal gevallen kan ik het probleem meteen zélf verhelpen.

De oorzaken van geurhinder kunnen zijn:

  • Geurproblemen komen heel dikwijls doordat op één of meerdere punten in het riolerings- en afvoerstelsel zich barsten, scheuren of grondverzakkingen vertonen ofwel doordat de afvoerbuizen slecht geplaatst werden. Dankzij de rookgenerator kan ik de kleinste openingen in het buizensysteem exact lokaliseren door ontsnapping van de rook.
  • Verstoppingen aan lavabo’s, toiletten en afvoeren door ophopingen van vuil, kalksteen, vreemde voorwerpen, overvolle beerput.
  • Vervuilde en aangekoekte sifons.
  • Slecht aangesloten sanitaire toestellen of foute koppelingen.
  • Bezinkputten, klokputten en controleputten zonder waterslot.
  • Verkeerde of beschadigde deksels.
  • Regenputten of regenafvoeren.
  • Sporadisch: spouwmuren.

Ik ben snel bij u, los de problemen op zonder veel overlast, hanteer correcte prijzen en beperk me tot de regio Malle.

Onze diensten

Hieronder vindt u een overzicht terug van onze diensten

Ontstoppingen

Opsporen geurhinder

Opsporen afvoerbuizen

Ruimingsdienst 

Contacteer ons nu voor alle dringende

& niet dringende interventies